Middagsymposium


8 juni 2023


Bildung.city | Amsterdam

Voorwaarden

Organisatie

Het programma van het Middagsymposium Grondbeginselen van veranderen is ontwikkeld in samenwerking met Uitgeverij SWP en Gerard Donkers. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom.
 
Datum en plaats
Het middagsymposium vindt plaats op donderdag 8 juni 2023 in Bildung.City in Amsterdam.
 

Prijs

De reguliere prijs voor deelname op locatie bedraagt € 129,- excl btw. Dit is inclusief consumpties, het boek Grondbeginselen van veranderen en evt. aanvullend studiemateriaal.
U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van de deelnamekosten.
 
Kortingsregelingen

EARLY BIRD-korting: Snelle beslissers ontvangen € 30,- korting op de deelnamekosten. Early Bird prijs is € 99,- excl. btw. Voorwaarde is dat de aanmelding uiterlijk 1 mei 2023 online is ingevoerd.

Studenten: studenten ontvangen € 50,- korting. Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd. Deze kan gemaild worden naar office@logacom.nl.

Sozio-abonnees: abonnees ontvangen € 30,- korting op hun deelname. Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift. 

Kortingen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.

Annuleringsregeling

Voor annulering gelden de volgende termijnen:

  1. Bij annulering vóór 25 mei 2023 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd.
  2. Bij annulering tussen 25 mei 2023 en 1 juni  2023 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
  3. Bij annulering na 1 juni 2023 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.


Algemene voorwaarden

Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijk hiervoor op www.logacom.nl.

 

Contact

Programmaverantwoordelijke
Paul Roosenstein
planning@logacom.nl
 
Symposiumcoördinator/backoffice:
Mariska Witteveen
 
Nadere informatie
Logacom BV, www.logacom.nl
T. 020-3203364